Senior DM program 2007

Senior DM 2007

Hermed indbydes alle klubhold under Danmarks Sportsfiskerforening til det årlige danmarksmesterskab, som i år afholdes i Sydjylland.

Stævnet afholdes i henholdsvis Jels Midtsø og Søgård sø ved Vamdrup.

Begge vande er tidligere brugt til større stævner og kendt som rimelig fair, med et fiskeri der sandsynligvis vil være pole på 5-7 m på langt de fleste pladser.

Dato for selve stævnet er lørdag d. 11. august og søndag d. 12. august 2007.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 1. august til

Peter Braasch

Tlf 74 56 07 47 / mobil 40 89 47 26

Email: braasch@christiansfeld.tv

Prisen er 800 kr. pr. hold som også inkluderer dagkort. Deltagergebyret skal først betales ved lodtrækning lørdag morgen.

Program for stævnet:

Lørdag d. 11. august

Kl. 10.00 Lodtrækning ved den store parkeringsplads ved Jels Voldsted (sektion A).

Kl. 12.30 Fiskeri starter

Kl. 16.30 Fiskeri slutter, herefter indvejning

Søndag d. 12. august

Kl. 08.00 Lodtrækning v. Jels Voldsted

Kl. 10.30 Fiskeri starter

Kl. 14.30 Fiskeri slutter, herefter indvejning

Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse v. Jels Voldsted

Som det kan ses ud af programmet er der 2 ½ time fra lodtrækning til start af fiskeriet på grund af de ca. 20 km kørsel til sektionerne C og D i Vamdrup.

Stævnet fiskes efter DSF mederegler, dog med følgende tilføjelse:

Forfoderbegrænsning for begge dage til 3 kg tørt forfoder pr. dag.

Ud over de gældende regler opfordrer vi til almindelig hensyn ved vadefiskeri, således ingen stiller sig længere ud end til skridtet.

Jels Midtsø

Jels Midtsø er en af vore meget brugte medevande. Igennem mange år er her afholdt mange store udenlandske konkurrencer, og søen besøges stadig hvert år af udenlandske fiskere. Søen har før været brugt til et DM og søen har fisket jævnt godt igennem foråret. Der er fanget op til 30 kg blandet skaller og skimmers på pole, og der har været enkelte fangster af brasen især på A-sektionen ved Jels Voldsted. På begge sektioner skal der påregnes at vaders/skridtstøvler og lange ben/platform er en klar fordel. Dybden er meget jævn på ca. 3 – 4m på kun 7 m pole og skrænten fortsætter nedad til 4-5 m dybde 8-9 m ude. Den stejle skrænt driller tit under fiskeriet, skallerne står sjældent på bunden, men flytter sig op og ned af skrænten. Skallerne har et pænt snit på 150 – 200 gram og de skimmers der fanges ligger mest på 300 – 400 gram. De store brasen findes mest på A-sektionen dog sjældent i større mængder.

Forventet vægte kommer nok til at ligge omkring 20 kg for en sektionssejr,

Fiskeretten ejes af Jels Fiskeriforening, som sælger dagkort til 50 kr. pr dag.

Se mere info om søen på www.jels-fiskeriforening.dk

Kortet kan købes både på restauranten Jels Voldsted lige ved sektion A og på campingpladsen.

Søgård sø

Søen ligger tæt ved Vamdrup og er ligeledes et kendt medevand i Jylland. Her holdes der årligt et stævne, og vandet bliver brugt til klubstævner af både fynske og jyske hold.

Søen er langstrakt og ligger i åbent terræn. Der blæser tit en hård blæst ned over sektionerne. Dybden er ca 1,6 m på 7 m poleafstand og falder kun svagt udad op til en dybde på 2,5 m på 25-30 m afstand.

Her er det brasen der skal fanges, og de ligger i stort set alle størrelser fra 800 gram op til 2,4 kg. Søen huser en fin bestand og ikke mindst på 2. dagen vil der temmelig sikkert blive nogle pæne vægte på C og D-sektionerne. De fanges både på 6-7 m pole og på match/bund på 25 m distancen. Skallerne er noget mindre end i Jels, ca 75 – 100 gram og kommer blandet med små flirer på ca. 100 gram. Forventet vægt for en sektionssejr ligger nok 25 – 30 kg.

Pladserne forudsætter stort set alle vaders/skridtstøvler og lange ben til platformen. Vandet er privatejet, og vi har fået tilladelse til at fiske stævnet hos de lokale lodsejere. Det vil sige, at ønskes der at træne i vandet, skal der først træffes aftale med lodsejerne, hvilket vi gerne hjælper med. Fiskes der uden forudgående aftale bringes hele arrangementet i fare !

For begge vande gælder det naturligvis, at vi gerne tager med interesserede ud, og gennemgår sektionerne med fiskere, der gerne vil træne i vandene.

Overnatningsmuligheder:

Da stævnet ligger sidst i skolernes sommerferie og samtidig med et andet større arrangement, skal der bestilles overnatning hurtigst muligt.

Her er et par mulige steder:

Jels Sø Camping /v Marianne Plesman
Søvej 32 Jels, 6630 Rødding
Tlf. + 45 74 55 22 38

www.jelscamping.dk

Midtsønderjyllands Turistbureau
Jels Møllegade 5, DK – 6630 Rødding Tlf. 7455 2110

Kolding Vandrehjem

Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding
Telefon: +45 7550 9140
Fax: +45 7550 9151

Vonsild Camping (Kolding)

Vonsildvej 21, 6000 Kolding
Telefon 75522284
www.vonsildcamping.com

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.