Mere medevand i Odense Å

Efter ønske fra Vestfyns Medeklub og Odense Sportsfiskerklub er de stræk af Odense å, hvor det er tilladt at medefiske, taget op til revision.

Efter seneste møde, hvor Rikard Jensen fra Vestfyn fremlagde medefiskernes ønsker er der kommet følgende ændringer for medefiskerne i Odense Å.

Reglen om at medefiskere må hjemtage 3 fisk dagligt fra Odense Å er fjernet, således at vi skal genudsætte alle fisk. Vi mener ikke at reglen får betydning for medefiskerne der alligevel genudsætter deres fangst.

Strækket fra Dalumvej til Motorvejsbroen er nu et medestræk, hvilket det også var tidligere under Samfisk, men ikke efter det kom ind under Odense Å Sammenslutningen. Strækket kaldes populært “Dalumstrækket” og er velkendt som et godt forårsvand.

Strækket fra Tietgens Bro til Erik Bøghs sti er et helt nyt stræk, hvor der tidligere ikke har været tilladt at medefiske. Strækket er dybere, og hurtigere strømmende end andre stræk af odense å, men også en del smallere, nogle steder kan man nå modsatte bred med 9-10 meter Take-a-part. Der er endnu ikke anvist parkering i området, men et hurtigt tjek i dag har vist at der i princippet er 3 muligheder. 1. mulighed er at parkere på Langelinie, ved indkørslen til Zoo’s Port 4. Bemærk at der stadig skal parkeres på selve Langelinie, da der er indkørsel forbudt. 2. mulighed er ved nedgangen til Erik Bøgh’s sti, også fra Langelinie. 3. mulighed er på Lindevej, syd for åen, ligeledes ved nedgangen til Erik Bøgh’s sti. I alle tilfælde er der et pænt stykke at gå, og de mest oplagte medepladser ligger ved nedgangen til Erik Bøgh’s sti. Stien ved Zoo Port 4 er mest oplagt, hvis man vil fiske tæt ved Tietgenbroen, hvor åen iøvrigt er lidt bredere og lidt mere roligt strømmende.

Udover at vi har fået nogle nye stræk, har vi også mistet et enkelt, nemlig strækket ved Vollsmose (Havegårdsvej). Det er der 2 årsager til, dels havde kontrollørerne oplevet problemer med at skabs-medefiskere i stedet gik efter havørrederne, og dels virker det ikke som om strækket er særlig besøgt af medefiskerne. Såfremt dette ikke er tilfældet, er vi selvfølgelig interesseret i at høre fra medefiskere der benytter dette stræk.

På længere sigt vil vi gerne have åbnet for flere stræk, i takt med at de kommer med i Odense Å Sammenslutninge, hvilket vi ikke forventer der vil være problemer med. Et andet ønske er at der skal være åbent for geddefiskeri på visse stræk i åen hele vinteren, hvilket umiddelbart ikke var muligt, men som sagt er det noget vi fortsat vil arbejde hen imod.

Det er muligt at komme til at fiske i Odense Å, eller ved at melde sig ind i en forening under Odense Å Sammenslutningen, herunder Vestfyns Medeklub eller Odense Sportsfiskerklub. Så koster et årskort kun 40 kr.

Se kort over fiskestrækkene i Odense Å, og læs de opdaterede regler på www.odense-aa.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.