Invitation til Browning Cup, Danish Spring Cup i  Gudenåen samt 1. parstævne i Nørreåen 2019 I år vil der igen være 3 arrangementer på en uge. Browning Cup et individuelt stævne med gode grejpræmier, et en dagsparstævne i Nørre åen og for 10 gang Danish Spring Cup for 2 mandshold I 2019 sker der følgende ændringer: […]

Invitation to Browning Cup, Danish Spring Cup in River Guden and 1 couple competition in River Noerreaa 2019 This year there will again be no less than 3 fishing competitions in on week. Browning Cup with good tackel prices for individual anglers, a 1-day coupleteam fishing In Noerreaa and for the 10 time Danish Spring […]

Einladung zum Browning Cup, Danisch Spring Cup i Gudenåen und 1. Koppelangeln an der Noerra 2019 Dieses Jahr gibt es wie in 2018 nicht weniger als 3 Wettbewerbe in einer Woche. Browning Cup für Einzelangler, Noerra für Koppelangler und Danisch Spring Cup 2 Mann Team – zum 10 mal. Für 2019 habe ich folgende Veränderungen vorgesehen: […]