Medefiskeri kan med en klar definition betegnes som fiskeri med naturlig agn.

Medefiskeri i Danmark som hobby eller interesse er dog mere specifikt fiskeri i søer og åer efter fredfisk såsom skaller, brasen, karper, suder e.l. ferskvandsfisk, som ikke er fedtfinnefisk. Oftest forbinder folk medefiskeri med fiskeri efter skaller af den naturlige grund, at bestanddelen af skaller i søer og åer generelt er forholdsvist stor i forhold til de andre arter.

Man kan også sige at medefiskeri, på trods af at være lille del, er en del af det store sportsfiskermiljø i Danmark. Det er altså fiskeri efter ’Catch and release’-princippet.

Medefiskeri adskiller dog markant fra de andre typer af sportsfiskeri, fordi man typisk fanger langt flere fisk. Der er derfor næsten altid fangstgaranti og af den årsag er det den gren af fiskeriets verden, som langt hovedparten af lystfiskere starter deres hobby med.

Medefiskeri er også anderledes, fordi man typisk sidder stationært på én fiskeplads og får det bedste ud af den plads, man har sat sig på. I konkurrencesammenhænge vil det altså sige, at man sidder på den plads, man får ved lodtrækning.

I tråd med ovenstående, så er det tit mængden af fisk og nærmere den samlede vægt, som man går efter. I en konkurrence er det altså fiskeren med den største sammenlagte vægt, der vinder.

Som tidligere nævnt er medefiskeri ’Catch and release’, dog med den undtagelse af fiskene opbevares i et såkaldt ’keepnet’ under fiskeriet. Dette muliggør, at man kan veje fangsten efter endt fiskeri. Den ene ende af nettet er lukket, og den anden ende er over vandniveau.

Der findes dog andre grene af medefiskeriet, hvor man går efter de største eksemplarer af de forskellige fredfisk. Denne type medefiskeri kaldes specimenmede.

(’Specimen’ betyder i denne sammenhæng ’Sjældent-stort eksemplar’)