Fiskeri med ’take-a-part’ (TAP) er den fiskemetode, der muliggør den mest præcise og direkte agnpræsentation af alle fiskemetoder inden for medefiskeri.

Metoden bliver flittigt brugt af konkurrencemedefiskere og er en af de sværere metoder at mestre.

Dette skal dog ikke afskrække den nye medefisker fra at give sig i kast med metoden.

Fiskeri med TAP er utrolig underholdende og sjovt – også for hyggefiskeren.

 

Opbygning og funktion

 

Ligesom polestangen har en TAP intet hjul.

Stangen er lavet af kulfiber og er leddelt. Kerneprincippet er modsat polestangen, at stangen ikke teleskoperes, men sættes sammen led for led. Transportlængden har samme længde som stangens bunddel, da alle led samles her, men selve stangen findes i længder op til ca. 18,5 meter.

Når man omtaler de enkelte leddele tæller man antallet af led fra det tyndeste, yderste led  og indad. Således benævnes de led 1, led 2, led 3

Netop de 3-5 yderste led af stangen har lidt deres egen funktion. Disse yderste led kaldes et kit og på samme måde, som de individuelle led, omtales de top 3, top 4, top 5.

Fiskeren der har erhvervet sig en TAP vil typisk have x-antal kits med sig i reserve.

Mere om idéen med dette senere, men først en lille forklaring af stangens funktion:

 

På præcis samme måde som polestangen fiskes der med et poletackel fastgjort til enden af stangen. Poletacklet kan sænkes direkte ned i vandet modsat polefiskeri, hvilket betyder højere præcision.

På en TAP sættes poletacklet fast via en connector. Connectoren er fastgjort til en elastik, som løber inde i stangens to-tre tyndeste dele. Elastikkens funktion er at skabe en situation, hvor man har mere kontrol med fisken, og man minimerer derfor chancen for, at en fisk stikker af sted med hele poletacklet, eller knækker hovedlinen. Samtidig giver elastikken mulighed for et mere kontant tilslag.

Elastikken bidrager altså til en afbalanceret opsætning.

Sammen med selve stangen følger typisk et cuppingkit og et antal af topkits, hvori man har monteret sin elastik.

Et cuppingkit muliggør den helt præcise fodring. Forenden af cuppingkittet er påskruet en fodercup, og heri placeres foderkuglen, som ellers ville blive kastet ud. Således kan fodringen nuanceres på en helt anden måde, og det åbner op for flere taktiske muligheder.

Fordelen ved topkits er, at man kan justere elastikkens tykkelse alt efter fiskesituationen. Det muliggør, at man kan have flere topkits klar til forskellige situationer. Da stangen er lavet sådan, at man sætter led udenpå hinanden, så kan man altså under fiskeriet ændre måden, man fisker på, hurtigt og effektivt.

Der kan være situationer, hvor man skal fange mindre fisk med en lettere elastik (typisk solid elastik på 0,7 mm – 1,0 mm) eller situationer, hvor man satser efter større fisk med en kraftigere elastik (typisk solid elastik på 1,0 mm – 1,4 mm eller Hollow-elastik).

Man kan altså sætte flere topkits op, som hjemmefra er monteret med varierende tykkelse elastik.

Dette giver nogle taktiske muligheder, som gør metoden specielt velegnet til konkurrencefiskeriet.

 

Elastikvalg og montering af elastik i topkit

 

Der er generelt to typer elastikker, du kan montere i dine topkits:

 1. Solide elastikker
 • Disse er typisk lavet af latex og eller gummi, og som navnet indikere, så er det ruller med ren elastik.

Denne type elastik bruges typisk til mindre fisk eller mellemstore fisk.

 

 1. Hollows
 • Disse er også lavet af latex og eller gummi, men er hule indvendig. Designet betyder, at selve elastikken er en smule tykkere, men kan strække sig meget mere end de solide elastikker, der typisk hurtigt ’bunder ud’.

Denne type elastik bruges til mellemstore og større fisk.

Hvad skal man bruge og hvorfor afhænger meget af fiskerens eget temperament, men alligevel vil jeg forsøge at give nogle guidelines til, hvorfor man bør vælge det ene frem for det andet.

Hvorfor du vælger det ene frem for det andet er meget simpelt din viden om vandet, du skal fiske i.

Man skal på forhånd danne sig et billede af hvor mange fisk, eller hvor stor en vægt, der skal fanges, og i en konkurrence vil man forsøge at forudsige, hvad der skal til for at vinde, eller blive blandt de tre bedste.

Det vil sige, at disse tanker skal afgøre, hvorfor du vælger en solid nr. 4 elastik (0,8 mm) fremfor en hollow i 2,6 mm. En solid nr. 4 elastik egner sig til skaller, hvorimod en hollow vil egne sig til karpefiskeri.

Hvis du ikke ved, hvad du skal fange, så bør man som hovedregel fiske med en solid elastik enten nr. 4 (0,8 mm) eller nr. 6 (1,0 mm).

 

For at montere en elastik i dit topkit skal du bruge en tråder, en bush, en bung og elastik.

Alt sammen er vist på nedenstående billede:

Man bruger tråderen til at få elastikken i gennem led 1, eller både led 1 og 2 alt efter, hvor meget stræk man bedst kan lide.

Elastikken sættes fast i den bung, man på forhånd har skåret til. Bungens formål er at sidde lige præcis langt nok oppe i led 2s bunddel (eksempel) til, at stangen kan samles, og til at man kan få fat i bungen igen med en udtrækningspind.

Elastikken køres et par gange rundt på bungens vindsel, elastikken klippes af i den anden ende og en connector bindes på.

Hvor stram elastikken skal være justeres ved færre eller flere vindinger på bungens vindsel.

 

Da elastikken skal løbe indvendigt i din stang, så er det vigtigt, at du tager højde for om elastikken kan løbe gnidningsfrit selv i den yderste del af dit topkit. Det vil rent lavpraktisk betyde at den indre diameter af topkittet på det smalleste sted (læs: yderst) er større end den elastik, som du vil montere i topkittet.

Hvis den indre diameter ikke er større, så vil man typisk afkorte topkittet en smule ved hjælp af en nedsliber. Måden man gør det bedst på er at finde noget tape og køre et par omgange tape, på præcis det område, du vil korte topkittet ned til. Herefter kan det ønskede stykke skæres af.

Det skal understreges for den nye fisker, at dette er ganske normalt. Dog er der et par ting, som man bør være opmærksom på og skal tænke over, inden man giver sig i kast med at skære i topkittet:

 1. Dine topkits og cuppingkit(s) kan med fordel kortes ned til præcis samme længde
 • En stor del af fiskeri med TAP går ud på at få alt så præcist som muligt, og derfor er det en god idé også at tænke på dette, når man korter sine topkits ned.

 

 1. Dine topkits skal kunne bruges til lidt af hvert
 • Selv om alt skal være minutiøst og detaljeret, så er det også her, du skal sikre, at du kan fiske med selv den tykkeste elastik i dit arsenal.

 

 

 1. Dedikér dine topkits til en bestemt type fiskeri
 • Hvis du har den luksus at eje en hel bunke topkits, så kan du beslutte på forhånd at dedikere dine kits til forskellige fiskesituationer. Dog vil det stadig være en fordel med samme længde, og det er også derfor de forskellige grejmærker laver forskellige topkits.

 

 

 1. Du kan aldrig få det tilbage, du skærer af
 • Stangen har højst sandsynligt kostet en del penge, og derfor kan det betale sig at trække vejret en ekstra gang, og evt. spørge nogen, der har erfaring, til råds.