Træningstur

Jeg har fået et par billeder fra Ulrik og Peter. De har været ude på en træningstur efter skaller. De fiskede med bundmede og pole. Ulrik sidder med en rudskalle på 675 gram og en gråskalle på 650 gram. Peter sidder med en rudskalle på 1250 gram og en på 1150 gram.

Forårstur i Gudenåen

Så har mig og Rikard været en tur i det jyske for at træne lidt Takeapart. Vi havde valgt at tage en tur i Gudenåen ved Randers. Vi fik pakket takeaparten ud og var klar til at starte. Fiskeriet startede rimeligt sløvt, jeg pakkede en bundmede ud fordi det gik så sløvt. Det viste sig at være en god ide, da jeg fik en brasen på 2,5 kg. Efter der begyndte Rikard at fange godt inde på takeaparten og så gik jeg også der ind og nu var der også skaller inde på min plads. Vi fik flere gode skaller, Rikard fik den største, en rudskalle på 1,1kg.

Søndag i solen

Jeg benyttede det flotte forårsvejr til at lufte en flådtype der endnu ikke er specielt udbredt, nemlig Cralusso Surf.

Stedet var Rands Å ved Fredericia, og selve fiskeriet gik fint, selvom fiskene ikke var hjemme. Den megen regn i foråret betød en høj og grumset vandstand, så måske står fiskene andre steder i øjeblikket. Efter et par timers fiskeri, både med Surf’en og med alm. matchfiskeri, pakkede jeg sammen, en nulbon rigere.

Nyt fra Jensen Pool

To mand fra Team Milo trodsede vejrguderne, og tog til Jensen Pool, for at se om der stadig var liv i fiskene. Vi fiskede ca. 2 timer, vejret var ok, dog regnede det en del, til gengæld var temperaturen ok. Rikard havde omkring 35 guldfisk og 5-7 småkarper (15 cm), mens simon havde 17 fisk, […]

Ørredtur

Søndag den 26/11 tog Rikard og jeg, turen til grusgravene ved tarup / Davinde hvor vi prøvede forskellige søer, med det formål at fange en aborre – gedde. Da dette ikke lykkedes. Måtte vi simpelthen bare fange et eller andet. Så vi besluttede at prøve en tur i (Fyns Fiskevand), første gang for mit vedkommende, […]