EM-træning i Gudenåen

    NY
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed at vi er mange der rigtig godt kan lide at fiske i Gudenåen, og derfor var det vel også kun naturligt at EM-holdet valgte at lægge en træningsseance her.

Det var egentlig meningen at vi ville have fisket i Eideren i nordtyskland, da den har mange af de samme fysiske forhold som årets EM-vand, floden Sava ved Radece i Slovenien. Mandefald, pga. arbejde o.l., gjorde dog at vi indså at vi ikke kunne nå til tyskland og købe både statstegn og årskort, og vi valgte derfor at flytte træningsdagen til Danmark.

Vi ville gerne have så dybt vand som muligt, da vi allerede nu ved at vi risikerer at komme ud for dybder på op til 10 meter på bolognese i Slovenien, og der var bedste, sikre kort Vidåen på strækket ud mod Højer sluse, hvor dybden er op til 4,5-5 meter. Alternativet var uprøvet, til gengæld ikke uden potentiale, nemlig Randers fjord ved DAKA på sydsiden af fjorden. Finten ved dette stræk er at fjorden biologisk set stadig er ferskvand, og det er faktisk først en del kilometer længere ude, ved sammenløbet med Grund Fjord, at Randers Fjord bliver saltvand. Iflg. de lokale vi havde snakket med, skulle vi kunne fiske i sejlrenden, hvor der var dybder på 6-7 meter. Af fiskearter var der mulighed for skaller, brasen og aborre.

Vi kørte 3 mand til Randers, Mark Holmbo, Ole Haugnes, og undertegnede. Efter et kort pitstop på tanken kørte vi ud mod fjorden, og fandt hurtigt markvejen ned til strækket. Vi kom lige da tidevandet var højest, og vi havde derfor lidt problemer med at komme helt ud til pælene, specielt den af os der kun havde et par almindelige gummistøvler. Til en anden gang er et par skridtstøvler obligatorisk. Det var heller ikke helt let at sætte boksen op, først skulle der fældes en del siv, og derefter skulle man finde et sted hvor benene ikke sank for meget i den bløde jord. Som en bonus skulle boksen også sættes op, så man ikke blev alt for generet af pælene der står langs hele strækket.

Nå, vi var 3 let svedige fyre i en sivskov i Randers mens solen bagte ned på os, og vi skulle fiske 100% bolo. Vi prøvede at rigge til med både fast tackel og med glideprop, og de fleste af os valgte flåd i størrelsen 8-12g. Dybden var ikke helt de 6-7 meter der var i sejlrenden, vi måtte nøjes med ca. 4,5-5 meter, men det var stadig fint, for der var også en god strøm, ikke ringe.

Vi startede med at fodre de obligatoriske 6-8 kugler på boloen, og vi havde alle 3 valgt at fiske på ca. den samme distance nemlig omkring 25 meter, hvilket altså gik fint med boloen. Fiskeriet startede ikke som lyn og torden. Ole på plads 1 fik først fisk, en aborre, efter et kvarters fiskeri, så der var bestemt ikke action fra starten. Vi er jo stadig meget nye til det bolo-fiskeri, og vi skulle derfor lige vænne os til at fiske med boloen, og ikke mindst hvornår der egentlig var hug, for med boloen dækker man meget vand, og ikke nødvendigvis vand der har samme dybde alle steder.

Nå, efter lidt tid fik jeg også fisk på plads 2, et par skaller og en aborre, og så døde fiskeriet igen. Ole havde nu 2 fisk, mens Mark på plads 3 (opstrøms) ikke havde fisk endnu. Mark nåede dog at få fisk, inden vi stoppede små 4 timer senere. Totalt endte Mark med 6 skaller, dog i en mindre størrelse, mens jeg havde 8 skaller og 3 aborrer. Ole havde 1 aborre og 4 skaller (mener jeg). Ved nærmere kontrol med digitalvægten havde Ole 320g, jeg havde 1,24 kg, mens Mark havde 300g.

Var det så en god tur? Ja, for pokker. Dels fik vi prøvet et nyt, lækkert stræk af Gudenåen, dels fik vi trænet bolo til EM og dels fik vi prøvet et fiskeri hvor det ikke handlede om hvem der var hurtigst til at hive skallerne ind, men hvor der virkelig skulle arbejdes med foder, bly-opsætning, agntyper og hvor dybt man fiskede. Selvfølgelig ville vi da gerne have fanget 15 kg i store brasen, men sådan skulle det ikke være denne gang. Til gengæld virker fiskeriet meget interessant, og der er helt sikker potentiale for et endnu bedre fiskeri end vi havde, men nu skal vi jo lige have prøvet lidt forskelligt først.

Selve strækket er omkring 150 meter bredt, og altså med dybder på 6-7 meter i midten. Bredden består af en række pæle med ca. 40-50 cm mellemrum (lige nok til at få keepnettet ud), og dybden går med det samme ned på omkring 2 meter, hvorefter den falder roligt ud mod midten. Det er vores indtryk at der var en del fisk på take-a-part distancen, og at man sandsynligvis kan have et endnu bedre fiskeri her, men det prøvede vi ikke. Fordelen med strækket er at der er pladser så langt øjet rækker, man skal bare gå gennem sivskoven, og selv fælde sin plads. Strækket er selvfølgelig kraftigt berørt af tidevandet, da det ligger så tæt på havet, vi oplevede således både kraftig strøm, og næsten stillestående perioder.

1 svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.