Sygdom giver døde skaller i Spang å

Faldt over over en artikel om fiskedød grundet sygdom blandt skallerne i Spang å.
Syntes ikke det lød for godt, men forhåbentligt spreder det sig ikke til andre vande.
I kan lige tjekke linket.
http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/172524:Fredericia–Massiv-fiskedoed-i-Spang-AA

2 replies
  1. superadmin
    superadmin says:

    Det lyder ikke helt godt at fiskene rådner bagfra, vi må håbe at kommunen får stoppet sygdommen.

    Indtil videre bør vi derfor undlade at fiske i Rands Å, som er en relativt populær mede-kanal, da Spang Å løber ud i Rands Fjord (som er en sø), der så løber ud i lillebælt via Rands Å.

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.