Medemøde 2012

Medemøde 2012 afholdes lørdag d. 10. november 2012 kl. 10.00

Sted: Fyns Medesalg / Stig Thomsen, Assenbøllevej 8, 5560 Aarup

Dagsorden:

1) Valg af referent.

2) Valg af dirigent.

3) DM 2013

4) Indkomne forslag.

5) Valg af formand for medesektionen.

6) Evt.

Forslag bedes mailet til Bjarne Johansen (bjbp@sol.dk). Forslag skal være modtaget senest 14 dage før mødets afholdelse.

Af hensyn til antallet af stole og indkøb af kaffe, bedes man tilmelde sig. Enten til Bjarne (bjbp@sol.dk) eller ved at skrive det i en kommentar til denne indbydelse.

Tilmelding til landshold foregår som normalt. Hvis du ønsker at deltage på et eller flere landshold i 2013 skal du maile dine ønsker til Rikard (s001852@gmail.com) inden d. 1. november. Landsholdene vil herefter blive sat udfra resultaterne i udtagelsesrunden, og offentliggjort her på medesiden.

Pga. arbejde vil jeg ikke selv være til stede ved årets møde, men jeg har fået hjælp fra Bjarne Johansen, Team Browning, til at styre mødet på dagen. Tak for hjælpen, Bjarne 🙂

18 replies
 1. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Kære fiskere. Jeg har et ønske og et foreslag til dansk medes største problem , antallet af fiskere ! I Danmark her vi så mange fantastiske fiske vande til mede fiskeri , det er en god start . Flere steder er der også fiskere , der gør et stort arbejde med at gøre det muligt for andre end sig selv , fantastisk og tak til dem. Børn , unge og voksne er dog svære at få fanget og igang med mede fiskeri.
  Mede siden er fantastisk og et godt værktøj til at udbrede mede fiskeri. Derfor foreslår jeg at der bliver skrevet mere om hvordan men kommer igang og får ud bredt kendskabet til mede siden evt. Med arktitler i sports fiskerne reklame for mede siden osv.

 2. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Lad mig forklare lidt mere. Det er super fint at i har talt om på mede møder hvad der kan gøres for at få flere fiskere. Men snak er ikke nok , jeg ved også at der er nogle få steder hvor der bliver handlet. Det jeg ser som det første skridt er mere omtale i det forbund vi er medlem af og beteler tills blad ,altså vores blad. Der står lige i et lille hjørne om DM og lige så lille en artikel om WM. Det er bare ikke godt nok. Der bør være meget mere både før og efter . Profile og historier af de personer der fisker for Danmark . Og alle bør være bedre til her på siden at skrive op og ned af stolpe ned.I sports fiskerne bør der stå ,at der findes en mede side, mede siden er fantastisk men kan blive bedre. Evt små film om de forskellige måder at mede fiske på. Der har lige været en flok i Tyskland og i Sverige , der har stået lidt her på siden ,men langt fra nok, ikke godt nok drenge. Man må også se på sig selv , jeg har ikke været god nok til at skrive om de ting jeg laverde ture jeg er på . Jeg har haft min kærstes dreng og venner fra skolen , pluds klubben med ude at fiske. Jeg har også lavet fiske kurser for Helsingør ferie center. Sports deres har givet udstyr til ferie centeret , tak for det. Der er mange gode oplevelser i vente til børn og unge , så vi skylder at gøre nået , hvis ikke vi her tid og overskud til at tage dem ud at fiske , helt ok. Men vi bør være bedre til at oplyse om medefiskeri , det er vores pligt.

 3. Bjarne
  Bjarne says:

  Der er faktisk kun kommet forslag fra 2 personer/foreninger i år og det sidste fik jeg i torsdags aftes. Jeg havde håbet på at der var kommet flere, men sådan er det ikke. Der er p.t. kun tilmeldt 1 forening til årets medemøde og deadline for deltagelse er næste lørdag d. 03.11.2012.

  Indkommende forslag:

  1) Nu har vi prøvet det … og det var til dels min ønske i år – jeg ville foreslå vi reducere antallet af LU?? Jeg føler, hvis fyldte kalender så meget, at folk var nødt til at vælge mellem feeder-og float fiskeri …
  Måske endda gå den anden vej og har kun én weekend og DM for LU – dette vil frigøre mere tid til venlige konkurrencer på tværs af klubberne. Cheers Tim Percival

  Fra Bellinge Medeklub er der kommet følgende:

  2) Forslag til punkter til dagsorden til det store medemøde d. 10.11.2012. Bjarne kunne fortælle, at der p.t. kun er kommet 1 forslag og at der p.t. ikke er tilmeldt nogle deltagere på mødet !. Med udgangspunkt i John´s forslag blev der livligt diskuteret frem og tilbage og konklusionen er at vi foreslå følgende ændringer af punkterne i medereglerne:
  a. Punkt 1.9 – ændres til: På medemødet vælges 3 personer til at varetage medesektionens opgaver: 1) En DSF koordinator, der varetager kontakten til og fra DSF, opdatere medereglerne, laver budget og holder styr på økonomien i sektionen samt ansøger om medaljer til junior og senior DM. 2) En landsholdskoordinator, der holder styr på stillingen i landsholdsudtagelsen og modtager penge fra landsholdspasset, holder de danske fiskere ajour med ændringer i de internationale mederegler mv. 3) En stævnekoordinator, der indhenter og videregiver info om Danske og evt. udenlandske stævner på medesiden mv.
  b. Kommentarer til ændringerne i punkt 1.9: Vi er bange for at vi ikke kan finde en afløse i stedet for Rikard, men såfremt vi opdeler opgaverne til nogle flere er der forhåbentlig nogle flere der er interesseret i at give en hånd.
  c. Punkt 3.17 – ændres til: Lodtrækning skal påbegyndes senest 2 timer før konkurrencens start og slutte mindst 1½ time før starttidspunkt. Deltagerne og deres grej må ikke rører vandet på konkurrence strækningen før 2 timer før fiskeriet begynder. Dog må foder gerne fugtes med vand hentet udenfor konkurrencestrækningen.
  d. Kommentarer til ændringerne i punk 3.17 I de nuv. regler står der at man ikke må begynde at pakke ud, men idet denne regel ikke altid bliver overholdt – ønsker vi at lave denne ændring af reglerne.
  e. Punkt 4.6 – ændres til:
  i. Der fiskes i alt 5 kvalifikationsstævner for såvel flåd og feeder udtagelsen, hvoraf de 3 bedste resultater tæller med såvel for juniorer som seniorer. Kvalifikationsstævnerne vil være fordelt således:
  ii. 3 dages forlænget landsholdsweekend (fredag-søndag) med 4 timers fisketid pr. dag for såvel flåd og feeder udtagelsen. Sted og tidspunkt for denne weekend bestemmes af arrangøren og forslag skal foreligge medesektionen inden 01.11. året før.
  iii. 2 dage Senior DM i anden eller tredje weekend i August og 2 dage Junior DM i anden eller tredje weekend i September.
  iv. Deltagerne på medemødet vælger blandt de fremsendte forslag, hvem der får arrangementet det efterfølgende år.
  f. Kommentarer til ændringerne i punkt 4.6: Vi mener at det er alt for meget med 8 kvalifikationsstævner, omvendt syntes vi også at det er for lidt med bare 1 forlænget weekend, idet såfremt man er forhindret i at deltage i denne weekend er det umuligt at komme på landsholdet det år. Med 5 stævner og kun 2 resultater til at smide væk, mener vi at de bedste fiskere har mulighed for at kunne klare sig godt. Vi håber at de forlængede weekender til kunne tiltrække flere fiskere og ved ikke på forhånd at fastlægge tid og sted har arrangørerne mulighed for at finde nogle vande og tidspunkter der optimale, så vi alle kan få en god og sjov forlænget weekend.
  g. Punkt 4.8 – ændres til: Gebyr for deltagelse i landsholdsudtagelsen sker via indløsning af et landsholdspas. Passet koster kr. 100,- for seniorer og kr. 50,- for juniorer. Der vil evt. være et gebyr til fiskekort + evt. et gebyr optil kr. 20,- pr. deltager til betaling af udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangemerne. Der skal indløses et særskilt pas for at kunne deltage i udtagelsen til feeder-VM.

  Med venlig hilsen – Bjarne Johansen

 4. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Jeg mener også at 8 landsholds stævner er lige i over kanten. Men en forlænget weekend finder jeg dog i under kanten. Jeg ser det optimale i et stævne vest evt. gudenåen i foråret to dage , DM to dage og et stævne øst evt. Lamme fjorden to dage , og hvor point fra fire stævner tæller. En forlænget weekend er useriøst. Men jeg er enig i at der skal flere små stævner og lokalt arbejde til . Men til gengæld kan jeg ikke føle for de højt råbende personer der piver over de ikke har tid til både at fiske EM , WM og feeder WM og kvalifikation til næste år og DM . Og træne de de forskellige stævner , så må i vælge 🙂 Stor ros til den beslutning der sidste år blev taget at LU er frit flåd fiskeri. Også stor ros til DM , at man valgte flere vande , så fiskeriet blev bedre. Til de dygtige drenge der har fisket feeder WM og har været så dygtige at skaffe en sponser, der er nået der heder sponser pleje ! Jeg tænker lidt i . . . . Ville det hjælpe junior DM hvis et junior hold kun bestod af tre fiskere ?

 5. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Tak for dit indlæg Mikkel . Så er døren åben for arktitler og mere Fokus på mede via forbundet blad sports fiskeren. Jeg håber og forventer at dette vil blive taget op på mede mødet og ikke bare snakket om , men at der bliver gjort nået.

 6. timpe
  timpe says:

  I tell you what

  if we can get the Junior side working properly with some continuity – meaning that we have a habit of introducing kids to the sport and then not having the time and energy to keep them involved –

  I am happy to be involved and i will sposer the first event with over 25 juniors to a sum of 5,000 dkk.

  cheers

  Tim

 7. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Sådan Tim flere af din slags. Der er nu pres på de voksne til mede mødet, der skal ske nået i 2013 . Døren til sports fiskeren er åben, grej forhandlerne er klar, der er kontanter fra Tim . Det kunde være super hvis vi kunde få en kultur der gik på at gøre nået for nye fiskere. Nærmest en kunkorance om hvem der kunde komme med flest indlæg på mede siden med fiske historier hvor man har givet fiske oplevelser til nye fiskere , voksne eller børn har ingen betydning. Jeg vil næsten gå så langt som at sige alle brugere af mede siden skal i 2013 inden 1 maj lave en fiske tur for ny fiskere ellers er man ude lukket for alt kunkurrence , landshold osv . Hvordan gør man ! 3 pool stænger af 4 til 5 meter, 6 personer børn og voksne , 2 kg foder , 1/2 l madikker og en lille mose, sæt igang . Tag nogle billeder , Skriv en historie. Så nemt er det, man har givet en god fiske oplevelse, de nye fiskere har haft en god dag, og ved i hvad ! det gir faktisk en rigtig god fornemmelse , man bliver selv glad , fantaktisk ik 🙂 jeg ved godt at der hist og her bliver gjort lidt og nogle steder meget. Men , men skl vi ikke sige at de næste fem år skal den bare ha gas, vi skal ha så mange menesker som muligt ud at fiske . Der skal laves en strategi for hvordan vi kommer igang og en manual til klubberne hvad de skal gøre for at fast holde dem . Bedste hilsner Claus Foss.

 8. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Så kalder vi det inspirere, så må vi prøve at inspirere klubberne til ikke at side på hænderne men komme igang. Spørsmålet er om klubberne ikke gør hvad de kan med den viden og penge de har ? Hvis ikke må vi hjælpe dem. Det jeg lægger op til er at også de enkelte fiskere gør nået. Og så må klubberne være klar til at tage i mod de nye. Jeg luftede min tanke om at for evt at deltage i et senior DM med et hold . Skulle holdet holde en dag for nye fiskere. Det blev modtaget med følgende. Så kan dansk mede rende mig i røven , så fisker jeg i udlandet. Det skal siges at fiskeren ikke havde sovet så meget. Jeg ved ikke hvor holdningen blandt medefiskeri er i Danmark . Er der ikke nogle der ude der har en mening , et foreslag eller ligende så byd ind. Jeg erkender da at mine meninger og ider er lidt Extreme 🙂 men mener også at nået må gøres. Tak for debatten Richard .

 9. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Det ville da være en ok start. Meget i tråd med hvad jeg skrev sidste år med flere lokale stævner /aktiviteter. Jeg er fint tilfreds hvis det blive til nået. Sidste år var svaret at der ikke var tid i kalenderen , det svar kunde jeg ikke bruge. I denne debat er Rikard og Peter på banen som bække har og stadig gør meget. Rikard med mange år i mede sektioner og altid klar med svar til spørsmål stillet her på siden. Peter stiller gerne op og snakker , tegner og fortæller og svare på alle spørsmål og giver Premier til junior DM . Tim har nu sagt han er klar med et kontant beløb. Flere af grej butikkerne er velvillige. Så viljen er der ude mange steder. Mark fra sorø som gør det fantastisk med de midler han har 🙂 har sagt at han er villig til at åbne op . Ud af de 6 stævner Sorø har om året vil de tre blive åbne stævner og skrevet ud her på siden , måske det kan ( inspirere )Ishøj og andre klubber. 2013 bliver godt jeg kan mærke det. Ha et fantastisk møde.

 10. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Tim du har forstået det helt rigtigt i min verden. For 5000 kan få meget morgen mad og grej. Dette tilbud bør mede sektioner tage i mod og sige tak. Jeg er sikker på 2013 bliver et fantastisk år 🙂

 11. mk fisker123
  mk fisker123 says:

  Jeg har endnu et forslag til juniorarbejde.
  Jeg tror specielt at det bliver svært at opdrive deltagere, ikke fordi viljen ikke er der. Jeg tror at hvis vi kan oprette en sund kommunikation til sportsfiskeren kan vi måske få unge fra den instans. altså få lavet en notits om arrangementet og få opmærksomhed på den måde! Mikkel skriver at muligheden er der så hvorfor ikke?

 12. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Jeg tror vi skal fokus på nye fiskere ikke kun juniore , men oplæget er jo det samme. Ang. Kontakt til sports fiskeren lyder det som om du har et ben inden for . Så der for foreslår jeg at du bliver mede sektionesn kontakt så historier , billeder og indlæg bliver kordineret af dig. Så hvis der på mede siden kunde være en rubrik som heder indlæg til sports fiskeren. Og de historier og fangst raporter der er her på siden som har nået kød på ,kan du jo bare plukke ud og sende videre til sports fiskeren. På den måde kan mede få mere omtale , også igennem sports fiskeren bør det være muligt at omtale vores fantastiske mede side.

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.