Vigtig ændring til medemødet

Der har været en del polemik omkring stemmefordelingen til medemødet de sidste par år, hvilket jeg har været i løbende dialog med DSF omkring.

Enden på det hele er at vi fremadrettet skal benytte flg. stemmefordeling til medemødet:

"Medemødets delegerede er 1 repræsentant for hver medlemssforening eller lokalforening (formanden eller hvem denne skriftligt har bemyndiget hertil). Hver forening disponerer over 1 stemme."

I praksis betyder det at det er ligegyldigt hvor mange hold man har stillet med til DM'erne (både junior og senior), det er 1 stemme per forening.

Det betyder også at vi fremadrettet vil kræve en skriftlig bemyndigelse, såfremt den delegerede ikke er formand for den forening der møder op.

Om beslutningen får betydning for tid og sted for dette års medemøde vil jeg lige aftale med Bjarne, inden der meldes noget ud om det. Jeg forventer dog at det kommer på plads i denne uge.

3 replies
 1. Kærgaard
  Kærgaard says:

  Jeg har 2 ting ang. dette tiltag jeg gerne vil have præciseret.

  Er det rigtig forstået, at det ikke kun er de deltagende klubber fra det forgående DM som kan deltage, men også “hav-” og “åklubber”?

  Betyder “Lokalforening” at de fiskeriforeninger uden for DSF også kan deltage og stemme?

  Casper

 2. superadmin
  superadmin says:

  Det er fremadrettet alle klubber under DSF der har stemmeret, og ikke som tidligere kun dem der havde deltaget ved DM. Dvs. “hav-” og “å-klubber” har også stemmeret.

  Med “lokalforeninger” menes medlemsforeninger under DSF, dvs. ikke foreninger der ikke er medlem af DSF.

  Bemærk også at det fremadrettet kræver en skriftlig bemyndigelse fra foreningen, hvis det ikke er formanden der stiller op på medemødet. Det VIL blive håndhævet på det kommende medemøde.

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.