Ref. fra medemødet 2012

Ref. medemøde i DSF medekonkurrencesektion lørdag d. 10.11.2012.

Sted: Årup på Fyn.

Deltagere: Ole Haugnes (Kolding), Stig Thomsen (O.S.K.), Flemming Eriksen (Team Ishøj), Alex (Belling Medeklub) og Bjarne Johansen (afløser fra Rikard Jensen – formand for medesektionen). Steen Christensen (Nyborg Sportsfiskerforening) var ligeledes tilmeldt, men mødet var slut før han fik fri fra arbejde.

1) Valg af referant – Bjarne blev valgt.

2) Valg af dirigent – Bjarne blev valgt. Bjarne fik udleveret og kontrolleret fuldmagterne fra formændene i klubberne – der var altså 4 stemmeretter på mødet.

3) DM 2013:
a. Der er ikke indkommet nogle endelige forslag.
b. OSK og Bellinge Medeklub arbejder dog på at få tilladelse til et Senior DM i Viborg området – nærmere følger senere.
c. Til Junior DM øst for storebælt var der ingen forslag. Interesserede bedes kontakte medesektionen.

4) Indkomne forslag (forslagene blev ikke gennemgået i indkommende rækkefølge):

a. Ændring af punkt 4.6 = Antal landsholdsudtagelsesstævner. Alle var enige om at antallet af kvalifikationsstævner skal reduceres. Bellinge´s forslag med at lave en kvalifikationsweekend og DM = 5 dage blev dog nedstemt 3 mod 1. Fremover vil punkt 4.6 indeholde følgende ordlyd:

i. 4.6 Der fiskes 6 kvalifikationsstævner, hvoraf de 4 bedste resultater tæller med såvel for juniorer og seniorer. Kvalifikationsstævnerne vil være fordelt således:
ii. Senior DM i anden eller tredje weekend i August og Junior DM i anden eller tredje weekend i September.
iii. 2 kvalifikationsstævner i Frit Flådfiskeri á 4 timer og 2 kvalifikationsstævner i Feederfiskeri á 5 timer. Ved disse kvalifikationsstævner vil de internationale Fips regler være gældende.
iv. Hver weekend tæller som 2 kvalifikationsstævner og det er muligt kun at deltage den ene dag.
v. Sted og tidspunkt for de 4 kvalifikationsstævner:
1. Frit flåd fiskeri Vest for Storebælt 1 eller 2 weekend i Maj.
2. Feeder fiskeri Øst for Storebælt 3 eller 4 weekend i Maj.
3. Frit flåd fiskeri Øst for Storebælt sidste weekend i Juni, med mindre det falder sammen med EM og et Danske hold skal afsted.
4. Feeder fiskeri Vest for Storebælt 14 dage efter Senior DM.

b. Ændring af punkt 4.8 = Gebyr for deltagelse i landsholdsudtagelsen. Forslaget blev ikke vedtaget p.g.a. stemmlighed: Bellinge Medeklub og O.S.K. stemte for, mens Kolding og Team Ishøj stemte imod. Punktet 4.8 er derfor uændret i medereglerne.

c. Ændring af punkt 3.17 = Udpakning af grej tidligere end 2 timer før start tidspunkt. Bellinge Medeklub´s forslag blev vedtaget 3 mod 1, Kolding stemte imod, mens de andre stemte for. Fremover vil punkt 3.17 indeholde følgende ordlyd.
i. Lodtrækning skal påbegyndes seneste 2 timer før konkurrencens start og slutte mindst 1½ time før starttidspunkt. Deltagerne og deres grej må ikke rører vandet på konkurrence strækningen før 2 timer før fiskeriet begynder. Dog må foder gerne fugtes med vand hentet udenfor konkurrencestrækningen.

5) Valg af formand for medesektionen og indkomne forslag 1.9 blev slået sammen.
a. Bellinge Medeklubs forslag til ændring af punkt 1.9 blev vedtaget enstemmigt og punkt 1.9 vil indeholde følgende ordlyd:
i. 1.9 På medemødet vælges 3 personer til at varetage medesektionens opgaver: 1) En DSF koordinator, der varetager kontakten til og fra DSF, opdatere medereglerne, laver budget og holder styr på økonomien i sektionen samt ansøger om medaljer til junior og senior DM. 2) En landsholdskoordinator, der holder styr på stillingen i landsholdsudtagelsen og modtager penge fra landsholdspasset, holder de danske fiskere ajour med ændringer i de internationale mederegler mv. 3) En stævnekoordinator, der indhenter og videregiver info om Danske og evt. udenlandske stævner på medesiden mv.

b. På mødet blev følgende valgt:
i. Som DSF kontaktperson og stævnekoordinator deles Ulrik Møller og Bjarne Johansen (begge fra Bellingemedeklub) om de 2 poster i fællesskab.
ii. Som landsholdskoordinator klarer Karina Rasmussen (O.S.K.) opgaverne.

6) Evt.
a. Danish Spring Cup i Gudenåen bliver i 2013 afholdt d. 20-21 April.
b. Den sidste i Vamdrup bliver i 2013 afholdt d. 6 Oktober.
c. Info om alle Danske Medestævner bedes sendt til Bjarne Johansen via email bjbp@sol.dk eller Ulrik Møller via email amum@mail.dk inden d. 31.12.2012, idet så vil vi viderebringe dem på medesiden mv.
d. Den Første Frit Flåd fiskeri weekend arrangeres af OSK og Kolding d. 4-5 Maj 2013, sted følger senere.
e. Flemming fra Team Ishøj vender tilbage med sted og tidspunkt for den første Feeder fiskeri weekend.
f. Der søges arrangører til de 2 andre kvalifikationsweekender.
g. Senior DM bliver d. 10-11 August
h. Junior DM bliver d. 7-8 September eller 14-15 September.

Med venlig hilsen

Bjarne Johansen

5 replies
 1. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Set her fra , er beslutningerne der er taget på mede mødt bestemt godkendt, jeg er svært tilfreds. Jeg har ikke den store erfaring med afholdelse af stævner, så vil derfor vil jeg ikke byde ind på junior DM og LU øst . Men vil gerne være hjælper ,hvis der sider en derude der vil være ansvarlig. Og stort tak og (tillykke ) til Ulrik , Bjarne og Karina . Som går ind og tager et ansvar og frem over vil gøre det store arbejde , der ligger i at holde mede fiskeriet igang , så vi andre kan fiske og hygge os , stort respekt og tak her fra. Som tingene er lige nu forstår jeg godt , at der ikke blev snakket så meget om juniore og ny fiskere. De ting må gøres lokalt og med mede siden som samlingspunkt. Er der ikke en der ude , der vil på tage sig det job at hjælpe med udbredelsen af kendskab til mede siden . Det jeg foreslår er at alle fiske klubber der har en hjemmeside bliver kontaktet pr. Mail eller telefonisk med det formål, at få et link direkte til medesiden og evt også Allans hjemmeside lagt ud på alle fiske klubbers hjemme sider. Der kunde vel også godt her på siden være et link til Allans side og andet intersant for mede sidens brugere. Og hvis det kommer nogle artikler i sports fiskeren , at medesiden bliver anbefalet. Så er resten af det arbejde,der må og skal gøres er op til til os selv , og hvad er det så lige , at vi som enkelt personer kan gøre. Når vi planlægger en tur , så skriv det her på siden og invitere amdre med , man bestemmer selvfølgelig selv betingelserne for de enkelte ture. Når man er ude at fiske, og nogle stopper op og snakker så vær imødekommende , hvis folk er oprigtig interseret så lad dem prøve at fange et par fisk , fortæl om medesiden og et evt. (starter kit ) og hvor enkelt det kan gøres ,selv om det ser vildt ud når vi kommer . Husk også at lav en fangst raporter her på siden, med en lille historie og et pat billeder. Det sidste og bedste man kan gøre er selvfølgelig at gå ind i nået foreningsarbejde .

 2. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  Om jeg fatter det . . . . Det lykkes lige med nød og næppe , at finde deltagere nok til at få afholdt et mede møde. Der blev lavet et par små ændringer og lavet en plan for 2013 . Der er tre til fire personer der har påtaget sig et arbejde og et ansvar til næste år. Og hvad så …… Der er ikke en der har en bemærkning , ris og ros. Eller et tak til dem der gør det muligt for os andre. Fy for staten for en opførelse , man sider bare tilbage med alle 10 finger oppe i røven og forventer at andre skal gøre klar så man kan komme ud at fiske . Ok godt ord igen , så galt er det måske ikke. Men kom lidt ind i kampen 🙂

 3. Fossdanmark
  Fossdanmark says:

  I dag kl. Ca. 12 ringede jeg til Torpen , kasser og Web ansvarlig i Køge sports fiskerforening. Snakkede med ham om medefiskeri og medesiden . Han syntes godt om min ide med et link på klubbens hjemmeside til medesiden . Og jeg må sige det gik stærkt da jeg to timer efter gik ind på køge sports fiskerforenings hjemme side , lå der på forsiden historie , billed og link. Sådan skal det gøres Køge.

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.