Tryggevælde å med SLF – tur 1. SIDSTE NYT

SIDSTE NYT: MASSERE AF FISK I ÅEN.
Efter et par uger hvor det kun var brasen der havde indfundet sig på strækningen, har de sidste dage givet massere af skaller og mange brasen. Begge arter i rigtig god størrelse.
Hvis nogen er interesseret, kan de møde op kl. 7.45 ved åen. Vi ses!!

Tryggevælde å med SLF – tur 1.

Kom godt i gang med medefiskeri – tag på tur med Sorø Lystfiskerforening, ALLE ER VELKOMNE.

Som noget nyt åbner vi i år op for, at “ikke medlemmer” kan deltage i vores konkurrencer. Dette for at højne konkurrenceniveauet, samt at få input “ude” fra.
Vi hjælper gerne helt nye fiskere i gang med medefiskeriet, ligesom vi prøver at give garvede konkurrencefiskere kamp til stregen.
Sorø består af en god blanding medefiskere. Her findes hyggemedefiskere og nye medefiskere med lidt grej, men også flere tidligere landsholdsfiskere. Normalt er vi omkring 10 deltagere pr. tur.
For at juniorerne skal få en god oplevelse (og større fangst), placeres de på kanterne og seniorerne i midten.
I alt arrangeres 8 konkurrencer fra april til oktober.

1. TUR:

DATO: 26. april 2013

STED: Tryggevælde å (markeret med rød streg)

TID: Afgang fra Sorø kl. 7, ankomst ved åen ca. 7.45. Fisketid 10-14.

PARKERING/TILKØRSEL: (Blåt P) 4,2 km. syd for Køge ad Strandvejen drejes til venstre ind i skoven, derefter drejes til venstre igen og køres 100 m. mod nord. Alternativt parkeres på østsiden af åen for enden af Strandparksvej, hvorefter man går over åen på træbroen og 100 m. nedstrøms.

TILMELDING/SPØRGSMÅL: Via “Medesiden” eller til Peter på tlf. 21420565 eller mail: soroelystfiskerforening@sport.dk.

AGNBESTILLING: Vi tilstræber at lave fælles agnbestilling til alle ture. Det forudsætter at alle er tidligt ude med bestillingerne.

PRIS: Kr. 40,- for seniorer og kr. 20,- for juniorer.

REGLER: DSF´s mederegler, dog max. 4 kg. tørt foder.

BEMÆRKNINGER: Vi har de sidste tre år haft en konkurrence i Tryggevælde å i slutningen af april. I de år har den laveste vægt været 3,2 kg. (Benny!!) og vindervægten har hvert år været over 20 kg. (bedst 25,5 kg.).
Det er alletiders chance for at få nogle høje vægte, både med de mange skaller og rimter der er i åen, men også de mange fine brasen, der tit har en gennemsnitvægt omkring 2½ kg. Fisken på billedet ovenfor vejer 3,1 kg. og blev fanget på vores klubtur i 2011.
Der kan fiskes med alle metoder i Tryggevælde å. De fleste fisker med TAP, men også pole og match ved modsatte bred bliver brugt. Endelig er der enkelte der fisker feeder/bundmede efter de store brasen.
Vigtigt: Husk gummistøvler eller helst waders, da der kan være en del mudder.

Vi glæder os til at se alle “nye” som “gamle”, og husk vi hjælper gerne.

8 replies
  1. Fossdanmark
    Fossdanmark says:

    Jeg glæder mig over jeres udspil , kan ikke selv deltage i trykken , det svære. Der er en super årstid at fiske i trykken på. Så hvis der sider nogle over på øen , eller i det mørke , så kom over det er virkelig nået at køre efter.

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.