Fra DSF

Kære medlemmer af medesektionen

Som bekendt har der været nogle uoverensstemmelser omkring forvaltningen af arbejdet i medesektionen om eksempelvis:

  • Udtagelse af landshold og udvælgelse af landsholdskaptajn.
  • Nye regler for lodtrækning til DM er ikke kommet på hjemmesiden.
  • Afholdelse og afvikling af medemøder.

Forbundsbestyrelsen har derfor afholdt et møde med centrale partnere i medesektionen.

I mødet deltog Kasper Struck, formand for medesektionen, Peter Rødsgaard, formand Bellinge Medeklub, Hans E. Nielsen, næstformand i forbundsbestyrelsen og Lars Rasmussen, direktør i DSF.

Blandt mødedeltagerne var der enighed om, at der har været diverse afvigelser i det daglige arbejde i forhold til medereglerne, men at mange af afvigelserne skyldes, at man havde valgt pragmatiske løsninger for at få ”dagligdagen til at hænge sammen” i en frivillig verden.

Det blev besluttet, at ”vaske tavlen ren” og se fremad.

Konkret betyder det, at der indkaldes til medemøde søndag den 30. april 2023 kl. 10.00 i Sportsfiskeriets Hus i Vingsted. Hans E. Nielsen og Lars Rasmussen deltager i mødet

Dagsorden for dette møde er:

  1. Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal:
  • Udarbejde et tidssvarende sæt regler for medefiskeri i DSF.
  • Vurdere hvilken platform medeudvalget kommunikerer på fremover (evt. en underside til sportsfiskeren.dk).

Nye regler samt kommunikationsplatform skal vedtages på medemødet den 1. oktober 2023 og efterfølgede godkende af Forbundsbestyrelsen.

Hans E. Nielsen og Lars Rasmussen udarbejder et kommissorium for arbejdsgruppen, som medsendes dagsorden for mødet den 30. april.

  1. Fastsættelse af lokalitet for afholdelse af DM i 2023.
  2. Valg af landsholdskaptajn for 2023.
  3. Evt.

Jeg håber hermed, at medearbejdet i DSF fremover kan blive konstruktivt og foregå i en respektfuld tone.

Med venlig hilsen

pastedGraphic.png

Torben Kaas, formand DSF

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.