Kære medefiskere I inviteres alle til det årlige medemøde, denne gang øst for storebælt. Jeg håber vi kan få lov til at låne Sorøs klubhus, men jeg har endnu ikke haft kontakt til foreningen. Jeg har inviteret forbundsbestyrelsens formand, Torben Kaas, til mødet. Forslag og invitationer skal være formanden i hænde, senest 14 dage inden […]